Τα προιόντα της βιομηχανίας των χρωμάτων είναι αυτά που είναι πιο αντιληπτά στις αισθήσεις μας, αφού πέραν των προστατευτικών ιδιοτήτων, περιβάλλουν τα αντικείμενα και βοηθούν στην αντίληψη τους.

Τα προιόντα της βιομηχανίας των χρωμάτων είναι αυτά που είναι πιο αντιληπτά στις αισθήσεις μας, αφού πέραν των προστατευτικών ιδιοτήτων, περιβάλλουν τα αντικείμενα και βοηθούν στην αντίληψη τους.

Τι είναι τα ΠΟΕ - VOC's | Σήμανση CLP - GHS | Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και WICs | Μεταφορές Ασφάλεια και Κόστος | Αειφόρος Δόμηση | Προδιαγραφές & Τυποποίηση | Βιώσιμη ανάπτυξη

Τι είναι τα ΠΟΕ - VOC's | Σήμανση CLP - GHS | Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και WICs | Μεταφορές Ασφάλεια και Κόστος | Αειφόρος Δόμηση | Προδιαγραφές & Τυποποίηση | Βιώσιμη ανάπτυξη

Τι είναι τα ΠΟΕ - VOC's | Σήμανση CLP - GHS | Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και WICs | Μεταφορές Ασφάλεια και Κόστος | Αειφόρος Δόμηση | Προδιαγραφές & Τυποποίηση | Βιώσιμη ανάπτυξη

ΝΕΑ

Πως μπορώ να πληροφορούμαι για να χρησιμοποιώ με ασφάλεια τα χημικά προϊόντα επαγγελματικής χρήσης- η συνεισφορά του προγράμματος READ

Πως μπορώ να πληροφορούμαι για να χρησιμοποιώ με ασφάλεια τα χημικά προϊόντα επαγγελματικής χρήσης- η συνεισφορά του προγράμματος READ

arrow
arrow

Η Ένωση

Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών

Μέλη της ΠΕΒΧΒΜ είναι οι επιχειρήσεις που παράγουν χρώματα, βερνίκια και μελάνια στην Ελλάδα. Τα μέλη μας παράγουν άνω του 70 % της εγχώριας παραγωγής.

Η ΠΕΒΧΒΜ, η Ένωση μας, ιδρύθηκε το 1960 από τους Ιδρυτές της χρωματοβιομηχανίας και η διαδρομή της είναι παράλληλη προς τη σημαντική ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος.

Είναι πλήρες μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Βιομηχανιών Χρωμάτων και Μελάνων (CEPE) και του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ).

περισσότερα

Read

Βάση δεδομένων REACH
για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και κάρτες οδηγιών στο χώρο εργασίας

Περισσότερα

Read

Εμπνευσμένο από τον κανονισμό REACH, το έργο αυτό αποσκοπεί στην επίδειξη ενός αποτελεσματικού μέσου μετάδοσης πληροφοριών ασφαλείας σχετικά με επικίνδυνα υλικά, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού στην Ελλάδα - από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος, μέσω των παραγωγών και διανομέων μορφοποιημένων προϊόντων, μέχρι τον τελικό επαγγελματία χρήστη, δίνοντας έμφαση στους αλλοδαπούς.