Η Ένωση

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Γεώργιος Βλαχάκης - ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ

Αντιπρόεδρος

Αικατερίνη Χατζηνικόλα - ΒΕΧΡΩ ΑΕ

Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Βαρσαμής - ΒΕΡΝΙΛΑΚ ΑΕ

Ταμίας

Θάλεια Κωνσταντινίδη - BERLING ΑΒΚΤΕ

Μέλη

Δημήτριος Τσιμπούκης - ΧΡΩΤΕΞ ΑΕ

Γεώργιος Καραβασίλης - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Γεωργία Κουτλή - ER LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ