Μέλη

Δραστηριότητα Μελών

Οικοδομικά Χρώματα & Βερνίκια

Kraft vechro chrotex vernilac berling thrakon durostick tetralux isomat erlac PELLACHROM STANCOLAC

Βερνίκια Επιπλοποιίας και Πατωμάτων

vernilac berling erlac PELLACHROM STANCOLAC

Μελάνια/ Χρωστικές

druckfarben Leonice

Χρώματα Πούδρας - Ηλεκτροστατικής Βαφής

neokem vernilac hbbody

Χρώματα Επαναβαφής Αυτοκινήτων

hbbody STANCOLAC

Χρώματα Bιομηχανικής Χρήσης

vechro berling vernilac neokem chrotex hydroton PELLACHROM STANCOLAC

Θερμοπρόσοψη

BioClima Thrakon Nordia-marmoline

Χρώματα Διαγράμμισης Οδών

vechro chrotex berling vernicol STANCOLAC

Χρώματα Ναυτιλίας

vernilac technochrom wilckens hbbody PELLACHROM

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

aisakos delis krallis omya souris tricardos organometal megara-resins azelisoilchem veltro basf afco