Νέα

90 βιομηχανικοί σύνδεσμοι υποστηρίζουν μία φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη

Europe is the cradle of the manufacturing industry and has been at the forefront of industrial revolutions and technological innovations. The industry directly employs over 34 million people across all Member States, in supply chains comprising hundreds of thousands of SMEs and larger suppliers. It also indirectly accounts for millions of additional jobs in related sectors.

 

Joint Declaration for an ambitious EU industrial strategy